STAJNIA DĘBINA
Trening sportowy koni i jeźdźców

Trening koni wierzchowych i kuców
Trening koni wierzchowych i kuców:

ujeżdżenie,
skoki,
wkkw.

Zajeżdżanie młodych koni i kuców.

Przygotowanie koni i kuców do:

sportu,
rekreacji,
turystyki konnej,
szkółki jeździeckiej,
agroturystyki,

wystaw, pokazów,
czempionatów, itp.

Korekta koni trudnych i zmanierowanych, również koni arabskich.


Trenujemy konie w oparciu o metodę pozytywną, nowoczesny system cavaletti oraz skalę ujeżdżeniową.
Trening dopasowujemy indywidualnie do konia - jego rozwoju fizycznego i psychicznego.
Młodym koniom zapewniamy trening ogólnorozwojowy, który jest podstawą do wykorzystania ich w przyszłości w sporcie, rekreacji, turystyce konnej itp.